25.října 2013 nebude schůzka

25.října 2013 je schůzka zrušena. Důvodem jsou podzimní prázdniny (většina dětí odjede už v pátek odpoledne) a část vedení se účastní celostátního setkání vedoucích mladších členů (vlčata, světlušky) Poradní skála 2013.