Registrační poplatky

Členové Junáka jsou povinni každoročně zaplatit registrační poplatek, který je jednak příspěvkem na chod organizace, ale zahrnuje také předplatné skautských časopisů a výrobu skautské průkazky. V našem středisku vybíráme registrační poplatek každý podzim.

Výše registračního poplatku

Výše registračního poplatku pro oddílový rok 2017/2018
Registrace jedináčka/jediného sourozence: 1500 Kč
Registrace několika sourozenců: 1000 Kč / osobu

Zaplacení registračního poplatku

Poplatek lze zaplatit převodem na bankovní účet střediska (viz pokyny níže).

Pokyny pro zaplacení registrace převodem
Bankovní účet: 2001266467/2010 (Fio banka)
Variabilní číslo: Rodné číslo dítěte
Zpráva: REGISTRACE - 5. oddíl - Jméno Příjmení

 neděle 12. října 2014 19:58:00      Polárka