Závod vlčat a světlušek

ZVaS

Závod vlčat a světlušek se koná za normálních okolností jednou za dva roky. Po delší odmlce proběhne v dubnu 2022.
Jedná se o orientační závod se stanovišti, na kterých si děti otestují své skautské znalosti, které během roku získávají - zdravovědu, uzlování, skautskou historii, rozdělávání ohně, ...
Mimo jiné během závodu bude testována i spolupráce, logické uvažování a vztah k přírodě.

Světlušky a vlčata během tohoto závodu mají možnost porovnat své znalosti a dovednosti s ostatními družinami z okolí. Pro nás bude základní kolo připravené v Klecanech a kromě říčanských vlčat potkáme pravděpodobně i družiny nejen klecanské, ale i z Boleslavi a Líbeznic.

Základní kolo závodu se uskuteční v sobotu 23.4.2022. Pokud jste tak ještě neučinili, vyplňte nám prosím formulář účasti, který jste dostali do emailových schránek. Děkujeme!

Těšíme se na Vás!

Téma: Oznámení