Vážky - První schůzka 2020/2021

První schůzka 2020/2021

Prázdniny se nachýlily ke svému konci a nový školní rok se blíží. S ním se blíží i skautské schůzky. Letos nás čeká velká výzva v podobě spousty nováčků!


Pro velký zájem jsme se rozhodli přidat další oddílové schůzky, abychom měli možnost nabrat více dětí.

Děti, které již chodily budou mít schůzky klasicky v pátek od 16:00 do 18:00 a patří do skupiny LABUTĚ. Mezi tyto děti budeme nabírat přednostně sourozence skautských dětí na doplnění stavu, úplné nováčky budeme brát do páteční skupiny jen v případě nenaplnění kapacity. V takovém případě budou mít přednostní možnost nástupu slečny z pořadníku, které se k nám snaží jiz déle připojit.

Slečny, které letos přijdou úplně nové budou zařazeny do skupiny VÁŽKY a jejich schůzky budou během roku probíhat v úterý od 16:00 do 17:30.


V pátek 11. 9. od 16:00 do 18:00 nás čeká první setkání tohoto roku. Sejdeme se u Marvánku a prosíme, abyste dorazili Vy i Vaše dcera v rouškách.

Účast na této schůzce je povinná pro všechny děti, které se uchází o přijetí do oddílu, na dalších schůzkách již děti nepřijímáme.

Prosím, nenoste nám zatím přihlášky, ty si vybereme až v průběhu dalších schůzek, pokud bude Vaše dcera přijata!

V čase schůzky bude probíhat i informační schůzka pro rodiče. Pokud k nám Vaše dcera přichází poprvé, prosím, doražte s ní. Dozvíte se, jak oddíl funguje, jak budou koncipované výpravy a co je nutné do začátku koupit. Zároveň si vyměníme kontakty a důležité informace o dětech. Na této schůzce vítám i rodiče Labutí. :-) 

Těšíme se na Vás!

Téma: Kronika