Schůzky a akce únor

Akce a schůzky během února


V druhém měsíci roku 2019 se setkáme

8.2. od 16:00 na schůzce
15.2. od 16:00 na schůzce

a 22.2 na Dni sesterství.

Den sesterství je mezinárodní svátek přátelství, který slaví skautky celého světa 22. února. Toho dne se narodili zakladatel skautingu, sir Robert Baden-Powell (22. února 1857) a jeho žena, spoluzakladatelka dívčí větve skautingu, Olave Baden-Powell (22. února 1889). Svátek nám má připomínat, že skautů je na celém světě hodně a že všichni jsme si bratry a sestrami bez ohledu na barvu kůže, národnost či věk.

Náš oddíl tento svátek oslaví setkáním s oddílem skautek. Sejdeme se v klubovně v době schůzky, setkání bude ale mírně protažené (16:00 až 18:20), společně se zúčastníme připomínkových aktivit, občerstvíme se, seznámíme se...
S sebou si nezapomeňte hrneček, věci na schůzku, něco drobného na zub a hlavně kroj! Kdo nemá, prosím, vemte si oddílové tričko, toto setkání bude opravdu slavnostní.

enter image description here

Téma: Oznámení