Nábor nových členů

Vzhledem k velkému zájmu o členství v našem oddíle a nízkému počtu volných míst nebude moci přijmout všechny, kteří se přihlásí. O přijetí budeme rozhodovat především podle níže uvedených kritérií. Také je nutné, abyste se dostavili hned na první schůzku, která se bude konat 2. pátek v září, tedy 9.9.2016 v klubovně od 16:00.

  1. Sourozenci členů našeho střediska
  2. Členové Junáka (po přestěhování)
  3. Věk - bereme přednostně starší

Děkujeme,

vedoucí 5.roje světlušek

Téma: Oznámení