Den sesterství 22.2.

Zacátek: 14:00 u klubovny

Konec: oficiálne do 16:00 (do této doby bude pro holky nachystán program) pak už je akce spíše formou posezení u caje s práteli

S sebou: neco dobrého k jídlu (pecené nebo koupené), hrnecek, kroj (nebo oddílové tricko, nebo nejaké žluté tricko... pokud máte zájem mužete si u nás tricko koupit za 270,-)


Mezinárodní dívcí skautská organizace WAGGGS každý rok vybírá téma, na které by se skautky a skauti na celém svete meli zamerit. Letošním tématem je vzdelávání a cílem je zahájení a dokoncení základního vzdelání všemi dívkami a chlapci na svete.


Poprvé se slavil „THINKING DAY“ – v Cesku zvaný DEN SESTERSTVÍ 22. února 1927.

Den sesterství je mezinárodní svátek prátelství, který slaví skauti po celém svete. Práve v tento den se narodil roku 1857 Lord Robert Stephenson Smyth Baden Powell – zakladatel skautingu a svetový nácelník. V ten samý den roku 1889 se narodila jeho budoucí žena Lady OLAVE ST. CLAIR SOAMES (provdaná BADEN-POWELL) – zakladatelka dívcího skautingu a svetová nácelní skautek.

Na pocest této témer osudové náhody toho dne skauti premýšlí o sobe, vzájemne si prejí, organizují ruzné hry v terénu nebo se setkávají u ohne.

V Cesku se dlouho hledal vhodný název: postupne se mu ríkalo „Vzpomínkový den“, potom „Den premýšlení“ a nakonec „Den sesterství“. Svátek má skautum pripomínat, že je jich na celém svete hodne a že všichni jsou si bratry a sestrami bez ohledu na barvu kuže, národnosti i veku.

Téma: Oznámení